WELCOME TO BACCUC

Holdings, Đầu tư & Thương mại tổng hợp

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là Đầu tư giá trị. Baccuc tập trung đầu tư xây dựng & phát triển các mô hình kinh doanh có tiềm năng lớn, tăng trưởng bền vững trong dài hạn, tạo giá trị mới & gia tăng giá trị sẵn có.

TẦM NHÌN

Chúng tôi đặt tầm nhìn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư gia tăng giá trị & Thương mại - Phân phối tổng hợp tại Việt Nam và Khu vực châu Á.

SỨ MỆNH

Xây dựng & phát triển các mô hình kinh doanh giá trị & bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của Việt Nam. Đồng thời, thực hiện sứ mệnh cộng đồng, tạo việc làm và phát triển nhân tài.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chính trực - Tin cậy - Tích hợp nguồn lực - Hợp tác cùng tiến - Tiên phong đột phá.

HỆ SINH THÁI BACCUC

CÔNG TY CON

Khám phá & Trải nghiệm Hệ sinh thái Sản phẩm - Dịch vụ.

MAKKENS JSC

Vật liệu xây dựng & Giải pháp chiếu sáng

CITYPOINT LTD., CO

Chuỗi nhà hàng Vương Thuỷ

STARCHUS JSC

Chuỗi cửa hàng ăn nhanh Starchus

NEUVOPACK VN

Pin lưu điện

MAXLEGO JSC

Thương mại - Dịch vụ tổng hợp

Connecting The Dots

LIÊN HỆ

HÒM THƯ BACCUC

Đối với bất kỳ yêu cầu chung nào, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu liên hệ.