Ảnh logo của Công ty BACCUC Trading and Investment

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Bắc Cực

Thành lập: 2014

Trụ sở: Số 3/59, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Lĩnh vực: Trading and Investment

Website: www.baccuc.vn