BACCUC

lĩnh vực hoạt động

BACCUC HOLDINGS hoạt động chính trong lĩnh vực Đầu tư và Thương mại.

Hoạt động kinh doanh mũi nhọn bao gồm:

1) Đầu tư hệ thống chuỗi (Xây dựng mới hoặc Hợp tác cổ động)

2) Nhượng quyền thương hiệu

3) Thương mại tổng hợp (Phân phối)

4) Mua bán & Sáp nhập (M&A)

Tầm nhìn


Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và Thương mại tại Việt Nam và khu vực.

sứ mệnh

Tiên phong đổi mới sáng tạo, cạnh tranh mạnh mẽ, hội nhập quốc tế, hiến dâng nguồn lực và công nghệ để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ chất lượng, góp phần nâng cao cuộc sống người Việt, đóng góp cho sự phát triển bền vững của môi trường kinh doanh và xã hội.