BACCUC

lĩnh vực hoạt động

BACCUC HOLDINGS hoạt động chính trong lĩnh vực Đầu tư và Thương mại. Mô hình hoạt động kết hợp giữa Venture Builder (Quỹ đầu tư mạo hiểm vào thương hiệu mới) và Private Equity (Quỹ đầu tư tư nhân vào thương hiệu đang trên đà tăng trưởng).

Tầm nhìn


Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Đầu tư và Thương mại tại Việt Nam và khu vực Châu Á.

sứ mệnh

Tiên phong đổi mới sáng tạo, cạnh tranh mạnh mẽ, hội nhập quốc tế, hiến dâng nguồn lực và công nghệ để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ chất lượng, góp phần nâng cao cuộc sống người Việt, đóng góp cho sự phát triển bền vững của môi trường kinh doanh và xã hội.