COMBO GROUP JSC - CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ

COMBO GROUP JSC với tầm nhìn mục tiêu trở thành công ty kinh doanh lĩnh vực ô tô hàng đầu Việt Nam, cung cấp hệ sinh thái kinh doanh về giải pháp và dịch vụ ô tô.

Combo Group đạt mục tiêu doanh thu nghìn tỷ.

COMBO GROUP ECOSYSTEM

Combo Tuning: Hệ thống độ xe cao cấp

Combo Care: Chuỗi chăm sóc, bảo dưỡng, làm đẹp xe

Combotor: Chuỗi Garage sửa chữa xe

Combo Auto: Hệ thống mua bán ô tô cũ

Combo Accessories: Thương mại phân phối sản xuất