Đầu tư

hoạt động đầu tư - kinh doanh chính
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHUỖI
PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
HỢP TÁC KINH DOANH

CHUỖI THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC (F&B)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CITYPOINT

Citypoint mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

  • XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MỚI
  • HỢP TÁC CỔ ĐÔNG THƯƠNG HIỆU ĐANG TĂNG TRƯỞNG
  • NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH

hợp tác kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXLEGO

Maxlego tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp giải pháp kinh doanh đột phá. Đối tác của Maxlego là các doanh nghiệp uy tín, có tầm nhìn, khát vọng tiên phong dẫn đầu.

 

 

 

 

GIẢI PHÁP KINH DOANH

  • HỢP TÁC KINH DOANH ĐA LĨNH VỰC
  • ĐẦU TƯ DỰ ÁN TIỀM NĂNG

thương mại tổng hợp (phân phối)

BACCUC TRADING

BACCUC TRADING phân phối tổng hợp sản phẩm thuộc các ngành: Tiêu dùng, sức khoẻ, nội thất, xây dựng bất động sản….

 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  • HỢP TÁC KINH DOANH
  • XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
  • ĐỘC QUYỀN
  • BIG DEALS