Đầu tư

triết lý đầu tư
Tập trung đầu tư vào các mô hình kinh doanh giá trị thực, bền vững
Tư duy toàn cầu, hành động địa phương
Tinh thần tiên phong, dám dấn thân mạo hiểm, quản trị rủi ro
Hợp tác sáng tạo, chia sẻ lợi ích
Xây dựng và phát triển hệ thống networking mạnh

NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ

 • Chọn lọc đầu tư: Tìm kiếm, tiếp cận, thẩm định và chọn lọc Lĩnh vực, Dự án, Đối tác theo nguyên tắc và chiến lược của công ty.
 • Tạo giá trị: Cam kết hoàn thành mục tiêu, tầm nhìn của các dự án trong danh mục đầu tư, xây dựng cho nền kinh tế các mô hình kinh doanh thành công, đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững.
 • Quản trị doanh nghiệp gắn liền với tư duy đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu quả đột phá.
 • Năng lực & tư duy tài chính: Nâng cao năng lực quản trị dòng tiền và các phương pháp tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn khác nhau. Sử dụng hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội, chia sẻ lợi ích đa phương.
 • Năng lực thoái vốn: Lập kế hoạch cho các cơ hội thoái vốn thông qua các hình thức niêm yết hoặc bán lại cổ phần.

đầu tư food & beverage

CHIẾN LƯỢC: 

 • Ẩm thực truyền thống
 • Mô hình kinh doanh mới
 • Đòn bẩy kinh doanh thương hiệu

Trên 200 tỷ USD

Quy mô thị trường F&B, tạo tiềm năng & cơ hội phát triển lớn

Trên 30%

Lợi nhuận kì vọng/năm

10 – 15 tháng

Thời gian hoàn vốn

02 dự án

Đang đầu tư (2018 & 2020)

01 dự án

Thoái vốn

đầu tư công nghiệp & dịch vụ

CHIẾN LƯỢC:

 • Công nghiệp và Dịch vụ ngành ô tô
 • Mục tiêu chiếm lĩnh thị trường dịch vụ ngành ô tô
 • Thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ mới

Rất lớn và tăng trưởng ổn định

Quy mô thị trường ngành ô tô và dịch vụ ô tô

Mô hình kinh doanh

Tổng hợp: Mua bán ô tô mới và cũ, Độ xe, Garage ô tô, Chăm sóc xe, Độc quyền phụ kiện xe

20% – 50%

Mức lợi nhuận kì vọng/năm

1000 tỷ

Mục tiêu doanh thu thương hiệu

01 dự án

Đang đầu tư (2020)

đầu tư bất động sản

CHIẾN LƯỢC: 

 • Lĩnh vực đầu tư mũi nhọn
 • Tìm kiếm lối đi riêng – thị trường ngách của ngành Bất động sản
 • Kiến tạo mô hình BDS mới

1.230 tỷ USD

Quy mô BDS Việt Nam, chiếm 22% tổng tài sản kinh tế vào năm 2030

Rất lớn

Tiềm năng khai thác và tăng quy mô thị trường BDS Việt Nam

Trên 30%

Lợi nhuận kì vọng/năm

Công ty con

MAXXCONS – Tổng thầu thiết kế, thi công và xây dựng (Hoạt động vào 2021)

01 dự án

Nghiên cứu đầu tư (Triển khai vào 2022)