Công ty Cổ phần Maxlego

Thành lập: 2021

Trụ sở: Số 3/59, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Lĩnh vực: Marketing, Đầu tư và Thương mại

Website: www.maxlego.com