Công ty TNHH Skyworks Việt Nam 

Thành lập: 10/2019

Trụ sở: Số 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lĩnh vực: Headhunt

Website: www.skyworks.com.vn