top giàu việt nam

Để lọt top 10% giàu nhất Việt Nam, cá nhân cần có thu nhập hàng năm theo ngang giá sức mua là 31.398 USD. Để lọt top 10% thì con số là 20.609 USD.

top giàu việt nam

Theo dữ liệu được thu thập từ Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới, năm 2022, trên quy mô toàn cầu, những người có thu nhập hàng năm cao hơn 207.380 USD (ngang giá sức mua) sẽ lọt vào nhóm 1% giàu nhất thế giới, tức là họ kiếm được nhiều tiền hơn 99% dân số còn lại trên toàn cầu. Để lọt top 10% giàu nhất thế giới thì con số là 60.787 USD.

Để lọt top 20%, 30%, 40% và 50%, con số lần lượt là 35.516 USD, 23.874 USD, 16.025 USD và 11.005 USD.

Trong khi đó, để lọt top 1% giàu nhất nước Mỹ, một cá nhân cần kiếm được ít nhất 532.798 USD thu nhập trước thuế hàng năm. Ngưỡng này cao hơn khoảng 200.000 USD so với top 1% giàu nhất nước Đức (348.805 USD) và Canada (305.587 USD).

Mặt khác, người trưởng thành ở Ethiopia chỉ cần kiếm được 43.549 USD là đã lọt top 1% giàu nhất đất nước. Ethiopia là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới—theo ước tính của Ngân hàng Thế giới.

Còn ở Việt Nam, cũng theo Cơ sở dữ liệu về Bất bình đẳng Thế giới, để lọt vào top 1% dân số có tài sản lớn nhất Việt Nam, một cá nhân cần có thu nhập bình quân theo ngang giá sức mua tối thiểu là 112.809 USD.

Cơ sở dữ liệu Bất bình đẳng Thế giới
Cơ sở dữ liệu Bất bình đẳng Thế giới

Để lọt top 5%, cá nhân cần có thu nhập hàng năm là 45.626 USD. Để lọt top 10% thì con số là 29.750 USD.

Để lọt top 20%, cá nhân cần có thu nhập năm là 19.647 USD. Các ngưỡng lọt top 30%, 40%, 50% là hơn 14.203 USD, 10.785 USD và 8.530 USD.

Nếu thu nhập hàng năm theo ngang giá sức mua của một người Việt Nam ở dưới ngưỡng 5.398 USD, cá nhân đó đang nằm trong nhóm 30% dân số nghèo nhất.

Nguồn: https://cafef.vn/co-thu-nhap-bao-nhieu-thi-lot-top-1-va-10-giau-nhat-viet-nam-18823112111275096.chn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *